Meme kanseri hastalarının % 30’u gereksiz tedavi almış

Meme kanseri hastalarının % 30’u gereksiz tedavi almış

Kanser hastaları, klasik bir tedavi planı içerisine alınırken birçok bilgiden mahrum kalıyorlar. Kemoterapi süreci ve ilaç tedavileri uygulanırken hastanın vücudunun bunlara nasıl tepki vereceği üzerinde durulmayabiliyor. Dr. Sibel Özgül, kişiye özel tedavi planı oluşturmak gerektiğini dile getirirken yapılan testlerin çok değerli bilgiler sağladığını söylüyor:

“Kanser türleri çağımızın en çok korkulan hastalıkları arasında yer alıyor. Oysa önleyici çalışmalarla kanserden korunmak ya da hastalık oluşmuşsa tedavinin başarısını artırmak mümkün. Yapılan testler kişinin risk taşıdığı hastalıkları ortaya koyarken, ilaçlara karşı vücudunun nasıl tepki vereceğini de gösteriyor. Bunu ilaç pasaportu gibi düşünebiliriz. Böylece gerçekte hastanın o ilaçtan fayda görüp görmeyeceğini belirleyebiliyoruz. İlaca verilen cevap hastanın genetik yapısına bağlı olduğu gibi bir o kadar da tümörün değişebilen genetiğine de bağlı oluyor. Bu sebeple zaten hastalık ortaya cıktı diye genetik test yaptırmayı gereksiz diye düşünmek hata. Bugün tüm gelişmiş ülkelerde meme kanseri teşhis ve tedavi kılavuzları hastaları taşıdıkları genetik mutasyonlara göre sınıflandırır. Kemoterapi, adjuvant ya da radyoterapi modülleri hastanın genetiğine göre düzenlenir. Tedavi sonrası metastaz yahut nüks riskini gösteren 21 genin ifadesine bakan bir test geçen aylarda İngiltere sağlık otoritesi tarafından onaylanarak sigorta sistemi içinde hastalara sunulmaya başlandı. Kişiselleştirilmiş tıp ya da diğer bir adıyla genomik tıp hastanın ve hastalığın biyolojisini her vakada tekrar incelemeyi gerektirir. İstatistikler meme kanseri hastalarının yüzde 30’unun kullanmaması gereken yahut fayda sağlamayacak belli kanser tedavilerini almış olabildiğine işaret ediyor. Meme kanserini tedavi etmeye çalışırken, sebep sonuç ilişkisi ortaya konulmaz ve dikkatli takip edilmezse hastada başka bir kanser gelişebiliyor. Yani aslında hastaya iki açıdan bakmak gerekiyor; birincisi hastanın bünyesi ve dolayısıyla genetiği, ikincisi ise tümörün yapısı ve DNA mutasyonları sonucu değişen genetiği. Biz onkologlar ve genetik uzmanları ile beraber çalışarak gerçekte kişinin neden kanser olduğunu, kendisine özel kanser tedavisini ve sonrasında nasıl bir destek tedavi görmesi gerektiğini belirliyoruz. Hasta, genetiğine göre hangi vitaminleri, ilaçları alacak bunları netleştiriyoruz”.

Hastanın neden kansere yakalandığı önemli

Dr. Sibel Özgül, kanseri tedavi etmek için birçok faktörü ele almak gerektiğini belirterek, şu noktalara dikkat çekiyor:

“Kanser multifaktöriyel bir hastalıktır, birçok nedenle oluşur. Tedavi sırasında ve sonrasındaki süreçte de hastaların taşıdıkları mutasyonlar önem kazanıyor. Hastanın bağırsak florasının düzenlenmesi, yiyecekleri ve yemeyecekleri gıdaların belirlenmesi gerekiyor. Tedavisi biten hastaların vücudunun oksijenlenmesinden, alkali olmasına kadar pek çok nokta da oldukça önemli. Siz bir hastanın hücresel düzeyde mitokondri hasarını düzeltirseniz sistemi kendi kendini yenilemeye başlıyor. Hücrenin enerjisini düzenlemek, kişiye yaşamını nasıl sürdüreceği konusunda rehberlik etmek, yaşadığı korkuyu hafifletmek için destek olmak gerekiyor. İnsanlar bilmediklerinden korkuyorlar, bildiklerini ise yönetiyorlar. O yüzden eğer kişi neden kanser olduğunu ya da nelerin buna zemin hazırladığını bilirse hayatını düzenlemesi daha kolay olur. Bu sürece rehberlik ettiğinizde kişi zaten kendini güvende hissediyor.”

Vücut kendini onarabilir, bazı kanserler kendi kendine iyileşir

Bir insanın kendini güvende hissetmesiyle bilinçaltının da sağlığa hazırlandığına, vücudun kendi kendini onarmaya başladığına dikkat çeken Özgül, “Vücudun kendi kendini onarma kapasitesi var. O yüzden bazı kanser vakaları kendi kendine bile iyileşiyor. Bizler de onkologlarla birlikte bu iyileşmeye destek oluyoruz, hastalara rehberlik yapıyoruz. Bizim görevimiz koruyucu hekimlik yapmak ve kişinin hastalanmasına ya da hastalığının tekrarlamasına izin vermemek noktasında yardımcı olmak. Genetik yatkınlık bir potansiyeldir, her risk taşıyan kişi kanser olmaz. Elinizdeki bilgiyi doğru değerlendirdiğinizde, çevresel faktörleri doğru yönettiğinizde başarılı sonuçlar alabilirsiniz. Ailesinde kanser öyküsü olanlar mutlaka kendilerini iyi korumalı ve genlerine uygun bir yaşam sürmeliler. Eğer kanseri yenmeyi başarmışsa da mutlaka destek tedavilerden yararlanılmalı. Kanserin tekrarlamaması için doğru önlemler alınmalı. Bütün hastalıklardan korunmak, önlem almak ve sağlıklı yaşamak mümkündür” diye konuşuyor.