AvivaSA 2020’de “Her Yaşta” diyor

2019 yılında yaşlanma konusuna dair “Her Yaşta” kurumsal sosyal sorumluluk projesini başlatan AvivaSA, projenin bu seneki bölümünün başlangıcı için, 18-24 Mart “Yaşlılar Haftası”nı seçti.

AvivaSA, “Her Yaşta” projesi kapsamında bu sene, tüm Türkiye’yi, projenin ilk adımı olan “Türkiye’de Yaşlılık Tahayyülleri ve Pratikleri” araştırmasında tespit edilen yaşlılığa dair negatif algıyı değiştirmeye ve Türkiye nüfusunun hazır olmadığı yaşlılık dönemine hazırlanmaya teşvik etmeyi hedefliyor. Bu hedef için, paydaş çalıştayları, çalışan çalıştayları, saha aktiviteleri, farklı farkındalık ve iletişim proje ve etkinlikleri gibi bir çok aktivite ile çok daha geniş kitlelere ulaşılacak. Kısacası AvivaSA 2020’de “Her Yaşta” diyecek.

Bireysel faydadan toplumsal faydaya

Öncelikle neden böyle bir sosyal sorumluluk projesine ve araştırmaya ihtiyaç duyduklarına değinen AvivaSA CEO’su Fırat Kuruca, konuyla ilgili şunları söyledi: “Bu projeyle, ürün ve hizmetlerimizle sağlamaya çalıştığımız bireysel ve toplumsal fayda anlayışını, daha büyük ve geniş bir toplumsal faydaya taşımayı amaçlıyoruz. Geçen sene konuyu sahiplenme yönünde çalışmış ve yaptığımız araştırmadan ürettiğimiz bilgileri kamuoyu ile paylaşmaya odaklanmıştık. Bu sene ise, tüm bu süreçte edindiğimiz bilgi ve tecrübeleri, paydaş çalıştayları, çalışan çalıştayları, saha aktiviteleri, farklı farkındalık ve iletişim proje ve etkinlikleriyle çok daha geniş kitlelere ulaştırmayı planlıyoruz. Temel amacımız, insanımızın yaşlılık algısının hızla pozitife dönüşmesine destek olmaktır.”

Araştırma Sonuçlarından Bazıları

AvivaSA’nın yaklaşık 5 ay önce sonuçlarını kamuoyu ile paylaştığı “Türkiye’de Yaşlılık Tahayyülleri ve Pratikleri” araştırmasının, özellikle sağlık ile ilgili bazı sonuçları şöyleydi:

Yaşlılık ve obezite

Araştırmada sağlıkla ilgili de önemli bulgular var. Katılımcıların vücut kitle endeksine bakıldığında yaş ilerledikçe kilolu olma oranının arttığı tespit edilmiş. 35-49 grubunun yüzde 45’i normal kilo kategorisinde değerlendirilirken, 50-64 grubunun ve 65 yaş ve üstünün neredeyse yarısının kilolu olduğu görülüyor. Obezite oranının en fazla olduğu yaş grubu ise 50-64 Genel olarak sağlıkla ilgili, 65 yaş altı sağlık durumunu “iyi” görürken 65 yaş ve üstü “orta” görüyor. Sağlık durumuna çok iyi diyenlerin oranı tüm yaş gruplarında oldukça düşük, kötü diyenlerin oranı yok denecek kadar az. Çoğunluk 10 yıl öncesine göre sağlık durumunun aynı olduğunu söylüyor. On yıl önce durumunun daha iyi olduğunu düşünenlerin oranı ise, yaş grupları ilerledikçe artıyor. 65 yaş ve üstü yaş grubunda olanların yüzde 44’ünün 10 yıl öncesine göre kendilerini daha iyi görmeleri ise oldukça dikkat çekici bir bilgi.

En beğenilen sağlık kanaat önderi Canan Karatay

İlaç kullanımına bakıldığında “Sadece hastalandığımda kullanıyorum” diyenlerin oranı daha yüksek. Bu oran en yüksek 35-49 yaş grubunda. “Neredeyse hiç ilaç kullanmam” diyenlerde en yüksek oran 35-49 aralığında. “Her gün düzenli ilaç kullanımında” en yüksek oran 65 yaş ve üstünde. Tüm yaş gruplarında çoğunluk en az yılda 1-2 kez bir sağlık merkezine gidiyor. Hastaneye gitme oranları yaşla birlikte yükseliyor. Pek hastane görmeyen 65 yaş ve üstü oranı yüzde 20. En beğenilen sağlık kanaat önderi Canan Karatay. Diğer isimler sırasıyla; İbrahim Saraçoğlu, Mehmet Öz ve Ender Saraç.

Türkiye’de 35 yaş üstünün  yüzde 39’u hiç cinsel ilişkide bulunmuyor

65 yaş ve üstünün yüzde 61’i hiç cinsel ilişkide bulunmuyor. Yaş gruplarına göre cinsel ilişkide bulunma sıklığına bakıldığında 35-49 grubunun yüzde 18’inin, 50-64 grubunun yüzde 25’inin ve 65 yaş ve üstünün yüzde 61’inin hiç cinsel ilişkide bulunmadığı görülüyor. Bir başka deyişle 65 yaş üstünde cinsel ilişkide bulunma oranı oldukça azalıyor. 50-64 yaş gurubunda toplamda yüzde 59’unun da, ayda bir veya daha az ya da hiç cinsel ilişkide bulunmadığı görülüyor. Cinsiyete göre bakıldığında, kadınların hiç cinsel ilişkide bulunmama oranı yaş ilerledikçe erkeklerden daha fazla artıyor.